برنامک قبضما

جهت همه پرداخت های خود از این سایت استفاده کنید سپس در صورت هماهنگی و بودن بودجه کافی اپ را بیرون می دهیم که در همین سایت می توانید آن را دانلود نمایید و از مشترکین همیشگی ما قرار گیرید پرداخت صورتحساب های قبوض تلفن گاز آب و برق و همراه اول ایرانسل عوارض شهرداری و تخلف موبایل یا همان جریمه خلافی خودرو از راههای افزایش بهره وری و هماهنگی با محیط زیست است این امور صرف افزایش هزینه های در راههای حفاظت از محیط و کاهش درآمدها خواهد شد با استفاده از اپ و سایت واسطه ما به شرکتی که بیشترین دغدغه را در آرامش و رفاه شما دارد کمک کنید تا پله های راه ترقی را طی کند و خود را به سرقله های نشاط و شادمانی برساند در نتیجه شما هم از آسایش بیشتری برخوردار خواهید بود این اپ و برنامه اپلیکیشن موبایل اندروید است و نسخه آی او اس نداشته و فعلا استعلام نمی کند یعنی باید با استفاده ازشناسه قبض و شناسه پرداخت تصفیه واریز خود را صورت دهید.