استعلام مشاهده و پرداخت قبض تلفن ثابت استان البرز شهرستان کرج

 همانند اکثر شهرهای ایران کافیست که به این آدرس کشوری مراجعه و قبوض خود را مشاهده فرمایید سپس می توانید با مراجعه به اپ قبضما که از این آدرس دانلود می فرمایید و با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت حاصل از سایت مخابرات قبض خود را پرداخت نمایید. مشاهده قبض تلفن ثابت همه …

استعلام مشاهده و پرداخت قبض تلفن ثابت استان البرز شهرستان کرج Read More »